Deelnemen aan de Kunstroute 

Als je als kunstenaar, of als galerie, geïnteresse. In de voorwaarden staat vermeld wat de spelregelds zijn en waar je aan moet voldoen.

Kosten voor deelname onder voorbehoud:
De kosten voor de deelname aan de kunstroute 2019 bedragen vooralsnog:
voor kunstenaars € 100,00 per deelnemende kunstenaar
voor galeries       € 150,00 per deelnemende galerie


Voorwaarden voor deelname

Aanmelden nieuwe kunstenaar of galerie

Als je geïnteresseerd bent om mee te doen met de Kunsroute NW-Veluwe, of als het langer dan drie jaar geleden is dat je hebt meegedaan, dan kun je je aanmelden via onderstaande button. Na aanmelding krijg je eind februari 2019 bericht over de datum van ballotage.


Aanmelden nieuwe kunstenaar

Aanmelden nieuwe galerie

Aanmelden bekende kunstenaar of galerie

Heb je niet langer dan drie jaar geleden meegedaan met de Kunstroute NW-Veluwe dan kun je je vóór 1 februari 2019 aanmelden via onderstaande button. Het bedrag voor deelname vóór 15 februari 2019 overmaken op rekeningnummer NL75ABNA0505364166 t.n.v. Stichting KunstKring Noordwest-Veluwe te Elburg onder vermelding van je naam en Kunstroute Noordwest-Veluwe 2019. De gegevens en een foto, met voldoende resolutie en met een neutrale achtergrond, van je kunstwerk moet vóór 1 maart 2019 worden ingestuurd naar info@kunstroute.nu


Aanmelden bekende kunstenaar

Aanmelden bekende galerie


ballotage

Als nieuw aangemelde kunstenaar of galerie word je geballoteerd door een commissie die bestaat uit ervaren kunstenaars, kunstdocenten of kunstkenners. Als kunstenaar of galerie dien je te voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn te vinden onder de button ballotage. Als je je hebt aangemeld om deel te nemen aan de Kunstroute 2019 ontvang je zo spoedig mogelijk na februari bericht over datum en tijdstip van de ballotage. De ballotage vindt plaats in je atelier. Kunstenaars die zich na een onderbreking van drie jaar opnieuw aanmelden worden ook weer geballoteerd. 

Tijdens de Kunstroute wordt steekproefsgewijs een bezoek gebracht aan deelnemers om de continuïteit van de kwaliteit te waarborgen.


Ballotage  

Website

Op de site wordt de foto van je kunstwerk geplaatst met ateliergegevens en openingstijden tijden de Kunstroute. In deze foto komt een link naar je eigen website. Deze dient dan actueel te zijn met in ieder geval ook een link naar Kunstroute.nu


Onvoldoende of niet goed geadresseerde formulieren worden niet in behandeling genomen!