Gegevens

Stichting KunstKring Noordwest-Veluwe
Secretariaat
Postadres: Nieuwstadsweg 9, 8081 AA Elburg
e-mail: secretaris@kunstroute.nu

Voorzitter: Coby Krol
e-mail: voorzitter@kunstroute.nu
telefoon: 06 - 41 81 32 12

Secretaris: Trudy Schalkwijk
e-mail: secretaris@kunstroute.nu
telefoon: 0525 - 68 16 85

Penningmeester: Lydia van den Burg
e-mail: penningmeesterkunstroute@gmail.com
telefoon: 0525 - 68 35 04

Coördinator ballotage: Lydia van den Burg
e-mail: ballotagekunstroute@gmail.com
telefoon: 0525 - 68 35 04

Algemene informatie
e-mail: info@kunstroute.nu

Bank: NL75ABNA0505364166
Inschrijving Kamer van Koophandel Harderwijk nr. 08184501

Drukwerk: Grafisch bedrijf Bokhorst BV, Nunspeet

Ontwerp en beheer website: Iteratio B.V. Elburg