Ballotage

De ballotagecommissie toets op onderstaande onderdelen:

Toetsingscriteria

 • op professionele manier werkzaam als kunstenaar
 • voldoende werk om te laten zien
 • techniek en/of materiaalbeheersing
 • oorspronkelijkheid
 • verbeelding- en zeggingskracht
 • samenhang in de compositie
 • beeldtaal en kleurgebruik
 • structuur en textuur
 • artistieke waarde
Verder is belangrijk:

ambitie/ontwikkeling van de kunstenaar
toegankelijkheid van het atelier voor het publiek

Voor galeries geldt:

 • professionaliteit
 • een gevarieerd aanbod aanwezig in de galerie
 • de kwaliteit van het aanbod
 • continu├»teit van de galerie
 • gratis toegankelijk

Verslaglegging en verantwoordelijkheid

De ballotagecommissie brengt schriftelijk verslag uit aan het bestuur met daarin het advies met betrekking tot de deelname. Het bestuur volgt het advies van de ballotagecommissie. De kandidaat-deelnemers worden schriftelijk op de hoogte gesteld van de genomen beslissing. Over de uitslag wordt niet gediscussieerd.


De werkzaamheden van de ballotagecommissie vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. De contactpersoon voor de ballotagecommissie is Lydia van den Burg.

home